História svätojurského vinohradníctva do roku 1209

30.11.2020

          V súčasnosti sa všeobecne nepochybuje, že na dnešnom území juhozápadného Slovenska sa vinič pestoval i v dobe Veľkomoravskej ríše [1], nie je dôvod pochybovať o existencii vinohradníctva vo Svätom Jure už v 9. storočí. Hlavne pre obyvateľov žijúcich na sídlisku v podhradí bolo pestovanie viniča, vďaka špecifickým podmienkam, prevažujúcim zamestnaním. Nie je vylúčené, že práve vinohradníctvo a víno spravili zo sídliska v podhradí, neskoršieho Svätého Jura, hospodárske centrum okolitého regiónu už v 9. storočí. Víno ako žiadaný nápoj, vinohradníci ako cenení špecializovaní odborníci a nutnosť nasýtenia pánov vínom, bolo iste aj v 9. storočí dostatočným dôvodom na zriadenie trhu a vytvorenie dostatočného poľnohospodárskeho zázemia [2].

Predpokladá sa, že obyvatelia Svätého Jura sa venovali produkcii vína a štyri okolité dediny (Bernolákovo, Ivanka, Farna a Malinovo), tvorili poľnohospodárske zázemie panstva. V podmienkach naturalneho hospodárenia a povinného odvádzania veľkej časti produkcie vína pre kráľa a jeho dvor, sa len tak mohli vinohradníci dostať k životu potrebným produktom, ktoré si sami nedokázali vypestovať. Vznik svätojurského panstva bol výsledkom cieľavedomej snahy panovníka zabezpečiť si stále dodávky svätojurského vína [2].

S takýmto postavením prešiel v priebehu 10. storočia Svätý Jur do vlastníctva kniežacieho rodu Arpádovcov. Centrálne postavenie Svätého Jura v rámci regiónu bolo už dané existujúcim kostolom a trhom. Pretrval a neskôr sa dokonca zvýšil dopyt po víne, ktoré sa stalo predmetom obchodovania [2].

Skutočnosť, že o vinohradníctve v malokarpatskej oblasti sú prvé písomné správy až od 13. storočia, môže byť paradoxne dôkazom rozvinutého vinohradníctva a vinárstva.

Nepriamo poukazuje na existenciu vyspelého vinohradníctva vo Svätom Jure pred rokom 1209 aj skutočnosť, že nový majiteľ Šebeš bol v tom čase správcom kráľovských pivníc (magister pincernarum) a boli mu podriadení kráľovskí služobníci starajúci sa o dodávky vína pre dvor a kráľovských hodnostárov [2].

[1] KAZIMÍR, Štefan. Pestovanie viniča a produkcia vína na Slovensku v minulosti, 1986.

[2] Turcsány, Juraj. Svätá Jur. Dejiny písané vínom, 2009